Ghidul solicitantului - Infiintare Centru resurse comunitare pentru persoane din comunitati dezavantajate
Anexa 1 - Fisa de proiect
Anexa 2 - Declaratia de eligibilitate
Anexa 3 - Declaratia de angajament
Anexa 4 - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
Anexa 5 - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 6 - Grila de verificare CAE
Anexa 7 - Grila de verificare ETF
Anexa 8 - Procedura de evaluare si selectie GAL Vulcan

Postat la data de: 03.07.2020

Ghidul solicitantului - Înființare Centru resurse comunitare - consultare
Anexa 1 - Fisa de proiect
Anexa 2 - Declaratia de eligibilitate
Anexa 3 - Declaratia de angajament clarificari
Anexa 4 - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
Anexa 5 - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 6 - Grila de verificare CAE
Anexa 7 - Grila de verificare ETF
Anexa 8 - Procedura de evaluare și selecție GAL Vulcan

Postat la data de: 14.09.2021