În data de de 13.05.2020, Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan a participat 
  la activitatea de voluntariat a Asociației SMART Vulcan. Cu această ocazie GAL Vulcan
  a distribuit măști de protecție cetățenilor din cartierul Colonia de Jos. Activitatea 
  s-a desfășurat în cadrul proiectului ”GAL municipiul Vulcan - implementare strategie locală”,
  Activitatea: A2. Informarea, instruirea și indrumarea beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari 
  POCU/ POR si a membrilor comunitatii, Subactivitatea A2.3 Activitate orizontală de inovare socială 
  - promovarea voluntariatului.