Activitatea A2 – Informarea, instruirea și îndrumarea beneficiarilor și
     potențialilor beneficiari POR/POCU și a membrilor comunității.
     Subactivitatea A2.2 – Informarea membrilor comunității vizate de SDL.